HURMA AĞACI İLE İLGİLİ HADİS-İ ŞERİFLER

2020-12-10

HURMA AĞACI İLE İLGİLİ HADİS-İ ŞERİFLER

Hz. Peygamber (SAV) şöyle buyurmuştu: "Mü`min,yaprağını hiç dökmeyen yeşil bir ağaca benzer." Halk falanca ağaç, fişmekanca ağaç diye taliminde bulundular, (fakat isabet ettiremediler). Ben, "Bu, hurma ağacıdır." demek istedim, ancak (yaşım küçük olduğu için) utandım. Sonra Hz. Peygamber (SAV): "Bu hurma ağacıdır." diye açıkladı. (Ravi : İbnu Ömer (R.A))

Resulullah(SAV): "Allah`ın hoş bir sözü; kökü sağlam, dalları göğe doğru olan -Rabbinin izniyle her zaman meyve veren- hoş bir ağaca benzeterek nasıl misal verdiğini görmüyor musun?" (İbrahim,24-25) ayetinde zikredilen ağaç hakkında: "O hurma ağacıdır." buyurdu. Ve müteakip ayette ifade edilen kötü ağacı da hanzale`ye (zakkum, Ebu Cehil karpuzu da denir, mercimek ağacıdır.) benzetti. Ayet şöyle: "Çirkin bir sözde yerden koparılmış, hiç bir sebatı olmayan kötü bir ağaca benzer." (İbrahim,26). (Ravi : Enes İbnu Malik (R.A.))

Resulullah(SAV) bir hurma kütüğüne dayanarak hitapta bulun(ur)du. (Duyulan ihtiyaç üzerine) ona bir minber yaptılar, onun üzerinde hutbe vermeye başladı. Hurma kütüğü (Aleyhissalatu vesselam`ın kendisini terketmesi üzerine) bir deve inleyişi gibi inleyip ağlamaya başladı. Bunun üzerine Resulullah (SAV)minberden inip kütüğü meshedip okşadı. Kütük inlemeyi bırakıp sükunet buldu.(Ravi : Enes (R.A.))